Μεταφορές Οικίσκων

ΕΛΠΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Μεταφορές Οικίσκων (ΙSOBOX) Θεσσαλονίκη


 
Η πολυετής πείρα μας και οι συνεργασίες μας, με μεγάλες εταιρείες κατασκευής οικίσκων, μας κατατάσσουν στους πλέον εξειδικευμένους συνεργάτες σας, στον τομέα.

Σε συνδυασμό με τους έμπειρους οδηγούς και τα ανάλογα των απαιτήσεων γερανοφόρα οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε είδος μεταφοράς, σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών υπηρεσιών.