Συνοδευτικό Όχημα

 


ΕΛΠΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Συνοδευτικό Όχημα Θεσσαλονίκη 


Η εταιρεία μας, σας παρέχει συνοδευτικό όχημα για ειδικές μεταφορές εντός της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε αναλαμβάνοντας να βγάλουμε άδειες διέλευσης και παρέχουμε συνοδευτικό όχημα.